نرم افزار جاوا : این نرم افزار از نرم افزارههای پیش نباز سیمیا می باشد که جهت اجرا 
برنامه بانکی سیمیا ، مستلزم نصب نرم افزار جاوا می باشد
(جاوا JAVA یک زبان برنامه نویسی است که درسال 1994 توسط یکی از مهندسین شرکت سان (sun) به نام جیمز گوسلینگ نوشته شد)