با سلام 

دستور العمل اجرائی و کاربری سیستم بنکو و نحوه  افتتاح حساب  انواع سپرده ها از طریق باجه های خدمات بانکی در دوفایل زیر قابل بهره برداری می باشد .