با سلام  احترام  به کلیه همکاران محترم 
نرم افزار سیمیا ویرایش 951130 به همراه راهنمای نصب در فایل زیر قابل بهره برداری می باشد.

جدید
سیمیا